DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐẢN SANH - LUMBINI NEPAL

DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐẢN SANH - LUMBINI NEPAL

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Kính bạch:
Chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Tăng Ni và toàn thể Phật tử Linh Sơn cũng như quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi trên thê giới.

Để nối tiếp sự nghiệp hoằng Pháp lợi sinh, con TKN. Thích Nữ Trí Thuận xin phát nguyện xây dựng khuôn viên tôn tượng đức Phật Đản Sanh tại chùa Linh Sơn Lumbini Nepal. Dẫu biết rằng ở xứ Phật điều kiện vật chất và phương tiện rất khó khan so với các nước khác. Nhưng chúng con vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Phật sự này.
Kính nguyện mời phương chư Phật tác đại chứng minh, hộ pháp chư thiên túy từ gia hộ và nhờ đạo lực của chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng bồ đề tâm của quý Phật tử khắp nơi, đồng trợ duyên từ tinh thân đến vật chất để dự án sớm hoàn thành như ý nguyện.
 
NAM MÔ HOAN HỶ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.
 
                                                                            Kính thư

Chu-ky-con-dau.jpg
Xem thêm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 

Xem thêm

Giới thiệu tổng quan về chùa linh sơn Lumbini- Nepal

Chùa Linh Sơn Lumbini Nepal  hiện là nơi cho du khách khắp nơi trên thế giới cũng như du khách việt  dừng chân trong những chuyến du lịch tâm linh ở đất Phật. Nằm trong bốn thánh địa của Phật là nơi đức Phật Đản Sanh.

Chùa Linh Sơn Lumbini được chính phủ Nepal cấp cho cố  Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi năm 1993. Hiện tại do  Ni sư Thích Nữ Trí Thuận làm trụ trì. Hiện nay ni sư Thích Nữ Trí Thuận kiến tạo, xây dựng và hoàn thiện chùa, để khách thập phương khắp nơi về chiêm bái, đảnh lễ. 

Công trình đang xây dựng hiện nay là khuôn viên tôn tượng Đản Sanh cao khoảng 15m và hội trường chứa khoảng 2000 người để làm phương tiện cho khách thập phương về đảnh lể và tu tập.

Chùa bao gồm chánh điện, tăng xá , nhà ăn và khuôn viên tượng đản sanh đang xây dựng.

 

Xem thêm
Giới thiệu tổng quan về chùa linh sơn Lumbini- Nepal

Thư kêu gọi

Tâm Thư Kêu Gọi Xây Dựng Tôn Tượng
Phật Đản Sanh ở Lumbini Nepal
 
Kính bạch chư Tôn Đức , Tăng Ni và quý đạo Hữu, Phật tử gần xa!

Lumbini ở Nepal là nơi đức Phật Đản Sanh, một đấng cha lành đã vì chúng sanh mà hy sinh cả cuộc sống đế vương để tìm con đường giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm đến bờ giải thoát.

Trong bốn thánh địa của đức Phật nơi nào cũng có tôn tượng của đức Bổn Sư để khách thập phương khắp nơi về chiêm bái, đảnh lễ như Bồ Để Đạo Tràng, Chuyển Pháp Luân, Phật Nhập Niết Bàn. Tuy nhiên ở Lumbini  nơi đức Phật Đản Sanh lại chưa có tôn tượng nào.

Vì vậy, trên tinh thần hoằng dương Phật Pháp, với tâm nguyện xây dựng tôn tượng đức Phật Đản Sanh cao 15m ở thánh địa Lumbini và dưới pho tượng là hội trường có thể chứa 2000 khách thập phương khắp nơi trên thế giới về chiêm bái, đảnh lễ, niệm Phật và thuyết Pháp.

Công trình đang xây dựng hơn 1 năm nay nhưng do ngân quỷ thiếu hụt nên tiến độ còn chưa đạt được ý nguyện.
Vì vậy, con Tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Thuận trên nương nhờ oai lực của chư Phật, Bồ Tát, hồng ân Tam Bảo, dưới nhờ lực chú nguyện của chư tôn đức Tăng, Ni. Sau cùng là tha thiết kêu gọi sự phát tâm trợ giúp gieo duyên lành của quý Phật tử, thiện nam tính nữ xa gần ủng hộ tịnh tài để sớm hoàn thành viên mãn  tôn tượng Đản Sanh ngay trên đất Phật, như lời cố Đức đã dạy.

“ Xây Chùa, Tạc Tượng Đúc Chuông
Ba Công Đức Ấy Thập Phương Nên Làm”
 
Bằng cả tấm long hoằng dương Phật Pháp, con tỳ kheo ni Thích Nữ Trí Thuận luôn trân trọng và
thành kính đón nhận sự hoan hỷ cúng dường của quý vị.
 
Nguyện đem công đức xây chùa tạc tượng này, hồi hướng cho thế giới hòa bình, tiêu tai, giải nạn.

Hồi hướng đến quý Phật tử gần xa tâm bồ đề kiên cố, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm.
 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.
                                                                                                                                                                                     Kính thưChu-ky-con-dau-3.png
                                                                                                                                                                         
 
 
 
timeline_pre_loader
Tôn Tượng Đản Sanh tại chùa Linh Sơn Lumbini Nepal

Tôn Tượng Đản Sanh tại chùa Linh Sơn Lumbini Nepal

Tượng cao 15m, gồm đế sen cao 3m và tượng cao 12m, nặng khoảng 25 tấn
Công trình tôn tượng Phật Đản Sanh tại khu thánh thích Lumbini - Nepal

Công trình tôn tượng Phật Đản Sanh tại khu thánh thích Lumbini - Nepal

Tổng diện tích công trình 1000m2. Công trình cao tổng thể 22m, phần tháp 7m, tượng 5m

Thông tin về dự án xây dựng khuôn viện tượng Đản Sanh - Lumbini Nepal

 • Vị trí dự án Chùa Linh Sơn

  Nằm trong khu thánh địa Lumbini, nước Nepal. Nơi đức Phật Đản Sanh

 • Quy mô dự án xây dựng tôn Tượng Đản Sanh

  Diện tích xây dựng 1000 m2, công trình cao tổng thể 22m ,phần tháp cao 7m, tượng cao 15m và hội trường và hành lang bao quanh 1000m2

 • Trụ trì

  Ven. Thich Nu Tri Thuan

 • Quy mô chùa Linh Sơn

  Khuôn viên chùa diện tích 14400 m2. Gồm: chánh điện, 2 dãy tăng xá khoảng 20 phòng, nhà ăn và bếp

 • Tiến độ công trình

  Ngày khởi công 07/01/2015, dự định hoàn tháng 11 năm 2018

 • Pháp lý Chùa Linh Sơn

  Trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn thế giới