Giới thiệu tổng quan về chùa linh sơn Lumbini- Nepal

Giới thiệu tổng quan về chùa linh sơn Lumbini- Nepal

Chùa Linh Sơn Lumbini Nepal  hiện là nơi cho du khách khắp nơi trên thế giới cũng như du khách việt  dừng chân trong những chuyến du lịch tâm linh ở đất Phật. Nằm trong bốn thánh địa của Phật là nơi đức Phật Đản Sanh.

Chùa Linh Sơn Lumbini được chính phủ Nepal cấp cho cố  Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi năm 1993. Hiện tại do  Ni sư Thích Nữ Trí Thuận làm trụ trì. Hiện nay ni sư Thích Nữ Trí Thuận kiến tạo và xây dựng và hoàn thiện chùa, để khách thập phương khắp nơi về chiêm bái, đảnh lễ. 

Công trình đang xây dựng hiện nay là khuôn viên tôn tượng Đản Sanh cao khoảng 15m và hội trường chứa khoảng 2000 người để làm phương tiện cho khách thập phương về tu tập, chiêm bái.


5-001.jpg

Chùa bao gồm chánh điện, tăng xá , nhà ăn và khuôn viên tượng đản sanh đang xây dựng.