DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐẢN SANH - LUMBINI NEPAL

DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐẢN SANH - LUMBINI NEPAL


Dự án xây dựng khuôn viên tôn tượng Phật Đản Sanh
tại chùa Linh Sơn Lumbini Nepal.

 
Hình ảnh 3D.
    
lumbini-size-nho-1.jpg
du-an-2.jpgdu-an-1-1.jpg