KÍNH CHÚC TÂN XUÂN 2018

KÍNH CHÚC TÂN XUÂN 2018

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 

NHÂN DỊP XUÂN VỀ - CHÚNG CON , CHÙA LINH SƠN KUSHINAGAR ẤN ĐỘ  - CHÙA LINH SƠN LUMBINI NEPAL.

 

KÍNH CHÚC CHƯ HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA, ĐẠI ĐỨC TĂNG NI,

PHÁP LẠC MIÊN TRƯỜNG - TUỆ NĂNG THƯỜNG CHIẾU 

KÍNH CHÚC QUÝ PHẬT TỬ, ĐỒNG HƯƠNG XA GÂN
VÔ THƯỢNG AN LẠC, VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG, SỞ CẦU NHƯ NGUYỆN.
 

 


New-year-2018-WEBy-1.jpg

KÍNH THƯ!

TKN. THÍCH NỮ TRÍ THUẬN.


THE WORLD LINH-SON VIET NAM CHINESE 
BUDDHIST TEMPLE P.O. & DISTT
KUSHINAGAR 274403 U.P INDIA

Mobile: 0091-9936-837-270
LINH-SON INTERNATIONAL BUDDHIST TEMPLE
DISTT RUPENDEHI 32904 
LUMBINI, NEPAL
MOBILE: +977-982-195-5715
Email: thichnutrithuan10@yahoo.com
Website:http://linhsonnepalindiatemple.org