Tiến độ

Tôn Tượng Đản Sanh tại chùa Linh Sơn Lumbini Nepal

20150812_164819-768x576-2.jpgIMG_0001-768x576-4.jpgIMG_6147-750x500-2.jpg

Công trình tôn tượng Phật Đản Sanh tại khu thánh thích Lumbini - Nepal
0-02-06-bb0083a674eb6c5788f3b6dc7226424b42a88e044270045614c435e6df739a29_full.jpg0-02-06-1b011ad0dc8f1645a4445ca5e4626ac4dddf62f84cc35d22de30e599b86748fa_full.jpg0-02-06-e02d9917ba38f8e3894dfc8196a2ecd2b3d491199013f24bded43fb1818b7229_full.jpg
15102017-6.jpg
IMG_6347.jpg
IMG_6560.jpg
IMG_6331.jpg
IMG_6311.jpg
IMG_6117-1024x576-1.jpg
IMG_6052-1024x768.jpg
IMG_5984-1024x576-1.jpg
IMG_6110-1-1024x576.jpg
IMG_5983-768x432-1.jpg
20161013_155200-1-1024x576-2.jpg
IMG_4513-1024x768-2.jpg