Cô nhi viện

Một số hình ảnh cô nhi viện ở Nepal

Dãy nhà các bé đang sinh hoạt và học tập
IMG_20150420_101654.jpgIMG_20150420_101720.jpgIMG_20150420_101742.jpgIMG_20150420_101747.jpg
Các bài viết khác